Basa Finger, Sốt Tartar, Cá Viên 89% Basa

2 năm Đánh giá: (2)

Địa chỉ: 464 ql1a, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

Basa Finger

49.000 đ

Hồ Chí Minh

Basa Finger, Sốt Tartar, Cá Viên 89% Basa

(1)
Miễn Phí >= 5 kg

Basa Tẩm Bột Xốt Tartar

45.000 đ

Hồ Chí Minh

Basa Finger, Sốt Tartar, Cá Viên 89% Basa

(1)
M1iễn phí giao nhận nội thành = > 5kg