Bive Foods

3 năm Đánh giá:

Địa chỉ: 75 Cựu Thành - p Nguyễn Trãi - tp Hải Dương, Nguyễn Trãi, Hải Dương, Hải Dương

Danh mục sản phẩm

Oolong Tea - Trà Oolong

140.000 - 150.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

綠茶- Trà Xanh

130.000 - 135.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

紅茶 - Hồng Trà

110.000 - 115.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Thạch Ái Tử - Aiyu Jelly

40.000 - 45.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Nha Đam - Aloe Vera

45.000 - 50.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Thạch Sương Sáo - Grass Jelly

40.000 - 45.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Hạt Sen - Lotus Seeds

80.000 - 85.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Đậu Xanh - Sweet Green Beans

70.000 - 75.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Đậu Đỏ - Sweet Red Beans

70.000 - 75.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Nếp Cẩm - Purple Sweet Rice

80.000 - 85.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Yến Mạch - Sugar Oat

70.000 - 75.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Chè Khoai Môn - Sweet Taro

80.000 - 85.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Trân Châu Hoàng Kim Wonderful

36.000 - 40.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Trân Châu Trắng Wonderful

36.000 - 40.000 đ

Hải Dương

Bive Foods

Tư vấn bán hàng

0923387968