Chả Cá Thát Lát - Cá Thát Lát Rút Xương

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: uỷ ban nhân dân xã tân phú, thị xã long mỹ, tỉnh hậu giang, Tân Phú, Long Mỹ, Hậu Giang

Danh mục sản phẩm