Chả Mực Bà Nụ- Đặc Sản Vân Đồn Quảng Ninh

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Tòa nhà Thăng Long number 1, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Danh mục sản phẩm