Chuối Tâm Thành

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên

Danh mục sản phẩm