DALAHOUSE

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Lầu 19, khu VP tòa nhà Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, 1, Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

Bột Cải Xoăn Kale

115.000 đ

Hồ Chí Minh

DALAHOUSE