GÀ MÍA ÔNG TÂM

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Trang trại gà mía ông Tâm, Thôn Văn Minh, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội

Danh mục sản phẩm