Hộ gia đình Lê Văn Hoàng ( Thanh Hóa )

1 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Thôn Tân Thành (cũ), Thanh Tân, Như Thanh, Thanh Hóa

Danh mục sản phẩm

Chanh ta sạch

20.000 - 25.000 đ

Thanh Hóa

Hộ gia đình Lê Văn Hoàng ( Thanh Hóa )

Miễn phí vận chuyển trong tỉnh thanh hóa.