Homie Coffee

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: 149 hòa hưng, 12, 10, Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

Cà Phê Sữa Đá

18.000 đ

Hồ Chí Minh

Homie Coffee

Cà Phê Đen Đá

15.000 đ

Hồ Chí Minh

Homie Coffee

Trà Dâu Tằm

25.000 đ

Hồ Chí Minh

Homie Coffee

Trà Atiso

25.000 đ

Hồ Chí Minh

Homie Coffee