Nhà hàng Nguyễn Văn Dực

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Ngõ 82 Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Danh mục sản phẩm