Phở Cuốn 31 Ngũ Xã

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Số 31 Ngũ Xã - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Danh mục sản phẩm