Seafood Cửa Lò

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Số20, đường Nguyễn Thân Mến, Khối 6, Phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An, Nghi Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An

Danh mục sản phẩm

Tôm Nõn

550.000 đ

Nghệ An

Seafood Cửa Lò