Tinh bột nghệ Ngọc Sơn - Bắc Mê, Hà Giang

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Thôn Nà Lá, Minh Ngọc, Bắc Mê, Hà Giang

Danh mục sản phẩm