Trại Gà Phát Vũ

2 năm Đánh giá:

Địa chỉ: Km 19 QL 62, Ấp 1, Tân Tây, Thạnh Hóa, Long An

Danh mục sản phẩm

Gà Tre Thịt

200.000 đ

Long An

Trại Gà Phát Vũ

đơn hàng >= 10 con